Jan Kovář

překladatel | korektor anglický jazyk | český jazyk

LinkedIn
profesní foto

| co nabízím

Překladatel by měl být schopen precizně převést do jiného jazyka jakýkoliv druh textu, na který si troufá, a korektor zkorigovat, případně jazykově upravit či vylepšit, jakýkoliv text bez ohledu na zaměření. Postupem času se však většinou vyprofiluje ve vybraných oblastech, které má zpravidla velmi dobře zvládnuté.
K těm mým patří:

  • cestovní ruch: obsah webových stránek a knižní turistické průvodce
  • firemní a marketingové materiály: obsah webových stránek, prospekty a katalogy výrobků, firemní prezentace, materiály pro zaměstnance, produktové etikety
  • filmová věda: filmovědné eseje a jejich anotace
  • beletrie a naučná literatura: viz vydané tituly
ikona hodiny

Korektní jednání

Každou domluvenou spolupráci vnímám jako závazek a mým cílem je spokojenost všech zainteresovaných stran. Samozřejmostí je férové jednání a důsledné dodržování závazných termínů.

ikona palec nahoru

Zodpovědný přístup

Specifičtější oblasti či problematiku si vždy pečlivě nastuduji, zejména z pohledu terminologie, aby výsledný překlad působil přirozeně a sděloval totéž jako zdrojový text.

ikona

Sebevzdělávání

Neustále se zdokonaluji, abych vždy odevzdal materiál, s nímž bude klient spokojen po obsahové i jazykové stránce. Mohu se opřít o teoretické základy získané díky vysokoškolskému vzdělání a učebním materiálem je mi každá nová zakázka.

ikona kufr

Více než 10 let praxe

Mohu čerpat ze zkušeností získaných během více než desetileté praxe – mám za sebou řadu překladatelských i korektorských zakázek napříč různými obory a získané poznatky se snažím zúročit, kdykoliv je k tomu příležitost.

| klientské reference

| moji klienti

| vydané tituly

Kliknutím na knihu zobrazíte podrobnosti

| kontaktní informace

info@kovarjan.eu
Polská 1341, 53003 Pardubice
Česká republika
+420 776 658 656